O Nas

foto

Zygmunt Koss (†2005), założyciel rodzinnego przedsiębiorstwa RENTGEN-SERWIS, związany był z techniką rentgenowską przez blisko 50 lat, poczynając od końca lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku. Początkowo pracował w Zakładach Naprawczych Sprzętu Medycznego (później Zakłady Techniki Medycznej) w Tczewie i w Gdańsku. Serwisował wtedy sprzęt produkcji m.in. Farum, TuR, Medicor, Chirana, Siemens, Philips, Continental, Picker, Fischer. Zajął się również projektowaniem pracowni rtg i obliczeniami osłon przed promieniowaniem jonizującym. W 1967 roku, dzięki fachowości i znajomości języków obcych, został wysłany na kilkumiesięczne przeszkolenie w koncernie Philips w Eindhoven (Holandia). Od tego czasu, niemal co roku był uczestnikiem kursów w ośrodkach szkoleniowych szeregu firm, m.in. GE we Francji oraz w Belgii, RFT w Niemczech, Continental (późniejszy Trex) w USA oraz Foma (partner firmy Sedecal) w Czechach. Przez kilka lat był serwisantem aparatury firmy Philips w Instytucie Pediatrii w Prokocimiu pod Krakowem. Przez kilkanaście lat pracował w serwisie GE w Polsce oraz przez sześć lat w serwisie Continental.

 

Na przełomie 1990 i 1991 roku rozpoczął działalność na własny rachunek pod nazwą RENTGEN-SERWIS, prowadząc serwis aparatury rtg i zajmując się projektowaniem pracowni rtg z obliczeniami osłon przed promieniowaniem.

 

Rozległa wiedza teoretyczna i wieloletnia praktyka, zdobyte w kraju i za granicą, sprawiły, że był cenionym ekspertem w dziedzinie aparatury i sprzętu rentgenowskiego, w szczególności w zakresie diagnostycznych lamp rentgenowskich.

W ciągu swego życia wykonał kilkaset projektów pracowni rtg z obliczeniami osłon przed promieniowaniem jonizującym.

 

W latach 2002-2005, przy wspólnym działaniu z synem Rafałem, rozszerzył zakres działalności wychodząc poza deklarowany w nazwie przedsiębiorstwa serwis sprzętu rentgenowskiego. Wśród nowych obszarów znalazł się handel sprzętem oraz dzierżawa aparatury.

 

Po śmierci Zygmunta Kossa przedsiębiorstwo RENTGEN-SERWIS jest dalej prowadzone przez Rafała Kossa.

 

RENTGEN-SERWIS nadal rozwija handel w dziedzinie urządzeń rentgenowskich. Od 2008 roku nastąpił bardzo duży wzrost ilości dzierżawionego sprzętu w postaci aparatów rentgenowskich oraz systemów cyfrowych.

 

Kilka lat temu RENTGEN-SERWIS wdrożył zestawianie aparatury rentgenowskiej na indywidualne zlecenie. Odbywa się to w oparciu o przepisy Ustawy o wyrobach medycznych oraz wpis do europejskiej bazy wyrobów medycznych EUDAMED. Zarejestrowane są dwa typy zestawów: system rentgenowski KOSS CLASSIC oraz system rentgenowski KOSS UNIVERSAL.

 

Nadal prowadzona jest działalność w zakresie serwisowania aparatury rtg.

 

Przedsiębiorstwo zajmuje się również projektowaniem pracowni rentgenowskich, izotopowych i akceleratorowych z obliczeniami osłon przed promieniowaniem. Miarą doświadczenia w tej dziedzinie jest wykonanie przez Rafała Kossa ponad pięciuset opracowań, w tym udział w projektach pracowni akceleratorowej z cyklotronem 16,5 MeV oraz pracowni izotopowej produkcji i dystrybucji radiofarmaceutyków pozytonowych dla Ośrodka Produkcji i Badania Radiofarmaceutyków przy Środowiskowym Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Od początku 2012 rozwijana jest nowa dziedzina działalności – teleradiologia.