Stacja opisowa ARCHIMEDIC rsr2

Archimedic-RSR - Stacja przeglądowo-opisowa obrazów medycznych

Program RSR służy do przeglądania obrazów medycznych istniejących w sieci obrazowej PACS jako pliki w formacie DICOM. Jest dedykowany do przeglądania obrazów radiologii klasycznej (CR, DR), a jego obsługa wzorowana jest na pracy radiologa z negatoskopem.
Umożliwia opisywanie badań i łączenie opisu z odnośnymi obrazami badania.
Zawiera narzędzia niezbędne do obróbki obrazu.
Oprogramowanie działa pod systemem Windows.

Specyfikacja:

 • Odczytywane formaty plików: DICOM
 • Zapisywane formaty plików: DICOM, BMP, TIFF, JPEG
 • Ilość jednocześnie wyświetlanych obrazów: dowolna, od 1 do 1000. Ilość stosowana w praktyce zależy od rozdzielczości monitora, pamięci i specyfiki obrazów.
 • Swobodne rozmieszczanie obrazów na ekranie.
 • Możliwość przesuwania obrazów w dowolne miejsca ekranu.
 • Wydruk zdjęć na filmach (na drukarkach DICOM) oraz nagrywanie płyt CD z badaniem pacjenta.


Rsr2 to nowoczesna, uniwersalna przeglądarka obrazów radiologicznych w standardzie Dicom.

 • rsr2 jest polskim programem, wyprodukowanym przez polską firmę, przez osoby od kilkunastu lat instalujące i serwisujące systemy informatyczne i aparaturę w polskich szpitalach i przychodniach. Wszystkie elementy menu, instrukcje obsługi, a także pomoc techniczna dostępne są w języku polskim.
 • rsr2 jest nieustannie rozwijany, a kolejne wersje uwzględniają uwagi użytkowników oraz nowe elementy standardu Dicom. Zarejestrowani użytkownicy otrzymują bezpłatne uaktualnienia programu.
 • rsr2 działa na dowolnym „współczesnym” komputerze klasy PC z systemem operacyjnym Windows.
 • rsr2 może współpracować z profesjonalnymi monitorami medycznymi.
 • rsr2 w wersji pełnej można wypróbować bezpłatnie przez 30-dni. Dalsze używanie programu wymaga zakupienia licencji bezterminowej lub czasowej (1 lub 2 tygodnie, 1 miesiąc, 1 kwartał, 1 rok). Oprogramowanie dostępne jest do pobrania ze strony producenta – firmy IM s.c. A.Bielicki, C.Ścisiński https://rsr2.pl/index.php


Rsr2 otwiera obrazy różnych typów, z różnych urządzeń, z różnych źródeł. Umożliwia jednoczesne oglądanie badania z płyty CD, z serwera szpitalnego i dowolnego innego nośnika (np. pamięci USB) Program jest gotowy do pełnej integracji ze szpitalną siecią obrazową PACS (zawiera Dicom Store SCP i Dicom Query/Retrieve SCU), może więc wyszukiwać i pobierać badania z serwera obrazowego do lokalnego archiwum.

RSR2 umożliwia:

 • Używanie kursora 3D wskazującego ten sam obszar na wszystkich obrazach należących do tego samego Frame of Reference
 • Wyświetlanie linii referencyjnych (również na obrazach typu Enhanced-MR)
 • Otwieranie obrazów z różnych urządzeń diagnostycznych:
  • CT (tomograf komputerowy)
  • MR (tomograf rezonansu magnetycznego) – także obrazy typu Enhanced MR
  • CR, DR, MG (cyfrowy aparat radiologii klasycznej oraz mammograf)
  • US (ultrasonograf)
  • XA (angiografia, cardio, vascular)
  • PET-CT (Pozytonowa emisyjna tomografia komputerowa)
  • NM (medycyna nuklearna, gamma-kamera)
 • Otwieranie różnych typów obrazów:
  • czarno-białe
  • kolorowe (np. US, PET-CT)
  • sekwencje ruchome (US, XA)
 • Jednoczesne otwieranie obrazów z różnych źródeł:
  • z sieci PACS (poprzez Dicom Query/Retrieve)
  • z lokalnego dysku (bezpośrednio lub przez import do archiwum lokalnego)
  • z archiwum lokalnego (poprzez rozbudowaną wyszukiwarkę)
  • z płyty CD (import plików lub otwarcie pliku DICOMDIR)
  • z innych nośników lokalnych – np. USB (bezpośrednio lub przez import do archiwum lokalnego)
 • Obsługę nowoczesnych rozwiązań standardu Dicom:
  • overlays
  • enhanced MR
  • pliki skompresowane
 • Wykonywanie pomiarów:
  • odległości
  • kalibrację odległości
  • kąta 3 i 4-punktowego
  • pola powierzchni koła
  • pola powierzchni, średniej wartości parametru i jego odchylenia dla zaznaczonego obszaru; obszar zaznaczany jest krzywą typu spline, parametrem jest zaczernienie obrazu lub gęstość w jednostkach Hounsfielda
  • Wykonywanie operacji na obrazach:
  • zmiana kontrastu (WW/WL)
  • inwersja (“negatyw”)
  • obroty, odbicia lustrzane
  • powiększenie i przesuwanie